Skogsträdgård

Dubbelt upp – kan det tyckas – både skog och träd och gård. Naturen består av så många landskapstyper. Definitionen av skog är också så mångfassetterad. Få är det i dag som verkligen sett en äkta urskog, även om vi kallar ”orörd” skog för urskog. Men hur länge har den varit orörd, 1000 år, 300 år eller 100 år? De mindre skogspartier som vi räddat undan för kommande generationer är inte självklart värda att kalla urskog, men de är biotopskogar, självföryngrade, över 100 år, men enstaka träd som är äldre. En god början – och med tankar om framtiden. Det är skogar jag älskat sen barnsben och till min glädje finns det fler skogar av detta slaget i Spjutaretorp och i området omkring. Den äldsta urskogen på andra sidan Stensjöäng är Siggaboda naturreservat. 

Som skyddat biotopskydd, får vi enbart hålla stigar och vägar öppna, i de områden som vi förvaltar på Stensjöäng. Men i skogspartierna runt omkring kan vi leka med naturen och skapa skogsträdgårdar, eller kulturskogar, där människans påverkan känns tydligare. Men vi är väl medvetna om att en dag tar naturen allt tillbaka igen. Det är trösterikt. Naturen är alltid starkare. Skogskatedralen är en del av vår Skogsträdgård – ett meditativt rum nära sjön Stensjön.