Tillgänglighet

Vår önskan är att kunna dela med oss av den säregna naturen på Stensjöäng.
Därför började vi under 2016 att till tillgängliggöra Stensjöäng.

Aldrig har Stenarnas antal varit större på Stensjöäng. Har kommer några stenar för ny parkeringsplats och väg bakom vår lada.